Projekt

Utöver vårt vanliga arbete deltar RBU Göteborg med omnejd i flera olika projekt. Många av projekten finansieras av Allmänna Arvsfonden. Ofta sker projekten i samarbete med andra som genomför arbetet medan RBU finns med som medsökande och i referens- och styrgrupper.

 

Vi kommer här att presentera de projekt som pågår nu.

 

RättVisat – Digitalt kommunikationspass

Kommunikationspass är ett dokument i form av en liten bok eller pärm som ger information om en person och hens kommunikation.

 

Det finns självklart ett stort behov hos alla att kunna ge information om sig själv på ett snabbt, förståeligt och lättillgängligt sätt.

Ett kommunikationspass sparar tidsödande repetition för barn/ungdomar/vuxna, för föräldrar och andra närstående och minskar obehagliga och frustrerande situationer samt säkerställer att samma information ges till alla.

 

Vi har utvecklat ett digitalt kommunikationspass, RättVisat. Att ha tillgång till ett sådant där det är lätt att lägga till och ta bort information, möjligheten att lägga in text, ljud, bild och film underlättar avsevärt vardagen för den enskilda personen och dem i hens omgivning.

 

Genom RättVisat kan personen alltid ha relevant information om sig själv med sig, som presenteras på ett modernt och lättillgängligt sätt. Att i ord helt kunna beskriva hur du svarar ja/nej, visar nöjdhet/missnöje, visar hur du vill något/inte vill något är ibland svårt eller omöjligt. Det går inte att skriva ner ljudyttringar eller tydligt beskriva med ord hur en spänning kontra en glädjeyttring ser ut om det endast skiljer sig på en liten punkt.

 

Med hjälp av RättVisat skulle alla de personer som är runt den med kommunikationssvårigheter kunna ta del av samma information om förändringar som t.ex. nya kommunikationssätt och händelser som påverkar personen. Härigenom skulle du undvika missförstånd och att saker och ting missas. Kravet på föräldrar/kontaktpersoner att berätta för alla de olika personer som hen träffar för att ge dem samma information skulle undanröjas, vilket med tanke på deras ofta pressade situation skulle underlättar betydligt för dem.

Dessutom flyttar vi eller till och med flyttar vi tillbaka kunskapen om en person till den det gäller. Du blir bärare av din egen kommunikation om dig själv. Det är du som visar din omgivning vem du är, hur du behöver ha det för att förstå och visar hur din kommunikation fungerar. Du blir självständig, du blir delaktig.

 

Rättvisat – mitt digtala kommunikationspass version 1 har tagits fram av Bräcke diakoni i samarbete med RBU Göteborg och finansierats med medel från Allmänna Arvsfonden.

 

https://www.brackediakoni.se/rattvisat

 

Paracykelakademin

Med medel från Allmänna Arvsfonden och tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering och Valjevikens Folkhögskola har Svenska Cykelförbundet startat Paracykelakademin. Projektet syftar till att bättre inkludera barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar i samhället samt öppna för social interaktion och bättre hälsa. Barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar blir väldigt ofta utanför när det kommer till fysiska aktiviteter men genom att ta fram metoder för att ge fler möjlighet att börja cykla och genom att samarbeta med både samhällsinstitutioner, ideella organisationer och kommersiella intressen vill vi skapa förutsättningar för att barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar ska kunna använda cykel både för transport, motion och social samvaro, på så lika villkor som det är möjligt.

 

Paracykelsporten har vuxit enormt i Sverige under de senaste åren. Samtidigt finns det nästan inga möjligheter för barn och unga med rörelse- eller synnedsättningar att ens få prova hur det är att cykla. Det saknas anpassade cyklar och det saknas kunskap om vilka möjligheter som finns. Projektet kommer i sig självt ha tillgång till cyklar och kunskap men den viktigaste uppgiften är att utveckla metoder för att sprida både möjligheterna och kunskapen!

 

Bland våra samarbetspartners har vi Invacare och Autoadapt och vi arbetar just nu på att ingå samarbeten med fler leverantörer, dels för utrustning för projektet och för deltagarna men också för en transportbil. Vår målgrupp har begränsade resurser och har inga möjligheter att själva ta sig till oss. Vi måste komma till dem! Vi bygger också upp vårt kontaktnät inom aktuella samhällsinstitutioner och arbetar med de cykelföreningar där vi kommer att att dra igång med de första aktiviteterna.

 

Paracykelakademin kommer att verka i hela landet men utgår från 4 distrikt eftersom vi anser att de platserna har en bra grund och goda förutsättningar:

 

Distrikt Syd har sin bas i Valjeviken i Sölvesborg, kontaktperson är Frida Johansson.

Distrikt Väst har sin bas i Mölndals Cykelklubb i Lindome, kontaktperson är Karl Utterhall.

Distrikt Mitt har sin bas i Cykelklubben Armkraft i Örebro, kontaktperson är Eric Poignant.

Distrikt Mitt/öst har sin bas i Velodromen CK i Falun, kontaktperson är Emma Stenberg.

 

https://scf.se/paracykel/

 

Öppna förskolan TilLiten

En mötesplats för föräldrar med barn som har en funktionsnedsättning

 

Att välkomna ett barn till världen är en omvälvande upplevelse för de allra flesta.  För föräldrar kan känslorna gå upp och ner och frågorna vara många. När man får ett barn som har en funktionsnedsättning kan livet ta en vändning som man inte hade räknat med. Då kan det vara tryggt att veta att det finns möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation.

 

Öppna förskolan TilLiten är en mötesplats som är till för er. Vi kommer att ses två dagar i veckan på två olika platser i Göteborg: Örgryte och Lövgärdet. Läs mer här!

I Lövgärdet finns det alltid arabisk och somalisk tolk med på våra träffar.

 

Det finns också möjlighet till kostnadsfri träning för barn 0-2 år, torsdagar 10-12.30 på Bräcke diakoni, Hisingen. Läs här! https://www.brackediakoni.se/tilliten/miniklubben

 

Mötesplatsen är en del av Arvsfondsprojektet Karamellpåsen.

 

https://www.brackediakoni.se/tilliten

 

Vuxensyskon

Vuxensyskon är ett projekt som drivs av Bräcke diakoni. Projektet kommer att pågå under tre år och är möjligt tack vare medel från Arvsfonden.

 

Målet? Att uppmärksamma vuxna syskon till personer som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom. En grupp av anhöriga som inte så ofta syns i den offentliga debatten.

 

Att vara syskon till någon med funktionsnedsättning eller sjukdom är ett särskilt syskonskap med speciella förutsättningar och konsekvenser. Många vuxna syskon har upplevt en barndom där föräldrarnas tid och engagemang har ägnats åt praktiska och medicinska frågor som inte kan väljas bort. Andra har erfarenhet av att sjukdomen eller skadan uppstod senare i livet. Oavsett hur bakgrunden ser ut känner många syskon ett stort ansvar gentemot ursprungsfamiljen. Kärlek och omtanke kan hamna i konflikt med känslor som inte alltid är så lätta att prata om. Och vad händer sedan, när föräldrarna inte längre orkar?

 

Vi erbjuder fullt fokus på dig som har funderingar, känner oro och/eller vill möta andra syskon med liknande erfarenheter. Man definierar själv om man ingår i målgruppen eller inte, det vill säga om frågeställningarna som projektet vill belysa, känns angelägna. Här kan du dela med dig av dina tankar, känslor och berättelser och även ta del av andras. Det skapar samhörighet och kan ge nya insikter och kraft.

 

Under projektets tre år håller vi samtalsgrupper, skapar studiecirklar, bygger en hemsida och arrangerar konferenser för att synliggöra syskonskapets olika aspekter. I samarbete med Nka skrivs en sammanställning av den kunskap som finns inom området och Östra teaterns pjäs ”Skuggsyskon” är särskilt framtagen för att belysa området.

 

Vi utgår från Göteborg, men har kontakt med syskon och professionella i olika delar av landet.

 

Samarbetspartners i projektet är RBU i Göteborg med omnejd, FUB riks, Autism & Aspergerförbundet, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Studieförbundet Vuxenskolan.

 

https://www.brackediakoni.se/vuxensyskon

 

NyResurs

Projektet är nu inne på sitt 3e år och vårt mål är att integrera personer med funktionsnedsättning som funktionärer i olika idrotter. Vad vi erfar så finns det väldigt få funktionsnedsatta idag som är funktionärer inom idrottsrörelsen. Detta är något vi vill ändra på tillsammans med relevanta organisationer, förbund, skolor och föreningar.

Vi gör detta för vi är övertygade om att det skulle kunna höja livskvalitén för de personer med funktionsnedsättning som har möjlighet att delta i vårt projekt. Att ha en meningsfull vardag och fritid är en viktig faktor ur ett folkhälsoperspektiv. Det kommer också gynna många föreningar som får extraresurser till sina evenemang (WIN-WIN). Som idrottsförening känns det angeläget att aktivt jobba för utveckling och förändringar i en positiv anda.

 

Vi håller i utbildningar som skall resultera i en certifiering av deltagarna i till att börja med volleybollen. Så att personer med funktionsnedsättning får en roll inom idrottsrörelsen och kunna fungera som en god resurs. Vi hoppas också att genom projektet kunna arbeta för en förbättrad tillgänglighet i de berörda lokaler och idrottsanläggningar vi kommer vara verksamma i.

 

Målgruppen är personer från 18 år och uppåt. Hittills har vi utbildat 30 personer och utbildningarna hålls på kvällstid där varje pass är ca 2,5 timmar. Samt praktik under matcher och tävlingar. Utbildningen genomförs i samarbete med SISU. De som klarar av utbildningen och praktiken kommer få ett diplom/certifiering på genomgången idrott.

 

http://nyresurs.se/