Om RBU Göteborg

RBU i Göteborg med omnejd är en ideell förening för familjer med barn och ungdomar med rörelsehinder.

Vi representerar följande diagnosgrupper:

  • ADHD (med flera neuropsykiatriska funktionshinder)
  • Cerebral pares (cp)
  • Flerfunktionsnedsättning
  • Hydrocefalus
  • Kortväxta
  • Muskelsjukdomar
  • Osteogenesis imperfecta (OI)
  • Plexusskada
  • Prader Willi Syndrom (PWS)
  • Ryggmärgsbråck

Klicka här för att läsa mer om diagnoserna

 

RBU verkar för att barn och ungdomar med rörelsehinder och andra funktionsnedsättningar ska kunna delta i samhället på samma villkor som andra, att alla ska få en bra habilitering, förskola, skola och fritid. I RBU kan vi träffas och känna gemenskap med andra, utbyta erfarenheter och tillsammans vara en kraft som påverkar utvecklingen för barn och ungdomar med rörelsehinder.
Som medlem i RBU i Göteborg med omnejd får du information om föreningens verksamhet och aktuella aktiviteter. Medlemstidningen RBU-nytt utkommer 6 gånger per år och innehåller information om vad sker i både föreningen och samhället. Alla medlemmar får dessutom tidningen Rörelse som ges ut av RBU-riks.

Föreningen har en föreningslokal/kansli där vi bl.a. arbetar med information, råd och stöd till medlemmar men också har medlemsträffar. Kansliet är beläget på Lillatorpsgatan 10 (Delsjöområdet) i Göteborg.

En grundläggande verksamhet inom RBU är det frivilliga arbete som våra kontaktpersoner står för. De personer som arbetar inom respektive diagnosgrupp har ofta den första kontakten med nya medlemmar och erbjuder dem stöd och råd. Diagnosgrupperna arbetar även med egen verksamhet, t ex särskilda träffar och föreläsningar.

 

Alla, även icke funktionsnedsatta, är välkomna som medlemmar.
Du som arbetar med barn och ungdomar inom vård- och omsorg får stort utbyte av RBU.
Även du som är anhörig eller vän är naturligtvis hjärtligt välkommen!