RBU:s historia

RBU:s historia i korthet

RBU grundades i Göteborg 1953 under namnet Föräldraföreningen för CMR-spastiska barn. Två år senare, 1955, bildades riksförbundet under namnet Centralstyrelsen för Sveriges föräldraföreningar för CMR-barn. 1959 bytte man namn till Föräldraföreningen för CP-barn och året därpå bytta även Göteborgsföreningen till samma namn.

Diagnosgrupperna i föreningen utvidgades 1964 och samma år bildades en idrotsskommitté här i Göteborg. Den kom att bli startskottet på vad som idag är 3V HIF.
1967 var det dags för ett nytt namnbyte, nu till Föreningen för CP-barn i Göteborg med omnejd. Detta år inleds även en transportservice för handikappade i kommunens regi och en lag om hemtjänst för handikappade stiftas. Föreningens lokal dåvarande Lovisa invigdes 1968, 1970 infördes en lag om färdtjänst.

1971 genomfördes föreningens senaste namnbyte, till Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, kort och gott RBU. Detta var för att föreningen blivit bredare och kommit att innehålla många fler diagnoser än CP. Det ledde till en att en rad nya diagnosgrupper anslöt sig under 70- och 80-talen. Först kom ryggmärgsbråck och muskelsjukdomar 1977, MBD kom igång 78 och flerfunktionshinder 79. Sektionen för kortväxta kom 1981.
Andra saker som sker under 70-talet är att Göteborgsföreningens tidning startas 1974 under namnet RBU-extra. 1975 flyttade föreningen in i lokalerna i Dalheimers Hus och året därpå skapas den nuvarande RBU-symbolen på förslag från Göteborgsföreningen. Chicagokommitén bildades 79 och en radiohjälpskampanj startades samma år.

1982 fick föreningen ett stort arv som lade grunden till Tjörnstugan, som invigdes 1985. Det var också 1985 som sektionen för OI bildades på riksnivå och här i Göteborg utökas bemanningen på kansliet med ytterligare tjänster. Från 1988 ingår även diagnosen Prader Willis Syndrom i RBU på riksnivå.

1990-talet inleds med att hjälpmedelsavgiften slopas 91 och året därpå startar RBU en ny radiohjälpskampanj. Lagom till 40-årsjubileet 1993 tar föreningen steget att anställa en redaktör, Per Thernberg, som kom att sköta RBU-nytt i många år.
1994 var stort år för många i funktionshinderrörelsen för då infördes LASS och LSS, dessutom infördes en handikappombudsman. 1998-99 inleds ett förändringsarbete i föreningen efter en stor medlemsenkät.

2001 lanserar RBU i Göteborg med omnejd sin första hemsida. Under 2000-talet arrangeras också ett antal mycket uppskattade utlandsresor till Cypern och Danmark.

2008 flyttade vi från Dalheimers Hus till våra nuvarande lokaler i FUB-huset på Lillatorpsgatan 10.