Vad kan det innebära att få ett barn med en komplex funktionsnedsättning?

När ett barn föds med en funktionsnedsättning hamnar familjen i en omvälvande och ny livssituation. I det här webbinariet ges en förståelse för vad familjer kan behöva för att kunna leva ett gott liv genom att visa på utmaningar och möjligheter, och skapa samtal mellan deltagarna om hur just de kan agera eller tänka i sin roll som professionell eller anhörig. Föreläsarna fokuserar på hur professionellas bemötande och förmåga till samarbete påverkar barnens mående och föräldrarnas sätt att se på och hantera sin situation. Men också på hur föräldrar kan hitta sätt att använda sin energi konstruktivt, plocka fram ”föräldrakraften” och ta rodret över familjens situation.

 

Läs mer och anmäl dig här.

 

📅 6:e Februari

🕚 12:00 – 13:00