Kontaktpersoner för våra diagnosgrupper

Inom RBU samlas många olika funktionshinder som delas in i olika grupper. I vår förening finns diagnosgrupper för CP (Cerebral Pares), Muskelsjukdomar, Ryggmärgsbråck, Kortväxthet, ADHD, OI (Medfödd benskörhet), PWS (Prader- Willi Syndromet) och Flerfunktionshinder. Här hittar du mer information om respektive diagnos.

Inom diagnosgrupperna arbetar våra kontaktpersoner. De tar hand om nya och gamla medlemmar, delar med sig av sina egna erfarenheter och förmedlar viktig och aktuell information. Det är kontaktombuden som driver verksamheten inom de olika diagnosgrupperna och arrangerar gemensamma aktiviteter för alla grupper.

Vill du komma i kontakt med någon kontaktperson kan du kontakta kansliet på telefon 031 – 338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se så lotsar vi er vidare.