Kontakt

Kansliet har öppet måndag – fredag klockan 08:30–12:00. Avvikelser kan förekomma så ring gärna innan besök.
Vi nås på e-post goteborg@rbu.se eller telefon 031-338 99 50.
Vill du få tag i någon specifik person på kansliet, se nedan.

Klicka här för att få kontakt med styrelsen.

Besöksadress:
Lillatorpsgatan 10

416 55 Göteborg

Kontakta kansliet

Annelie Eliasson
Kansliansvarig
Björn Lindquist
Redaktör
Astrid Steen
Kanslist