RBU Tipsar

På den här sidan tipsar vi om aktiviteter och andra saker som görs av andra än oss, men som nog kan intressera våra medlemmar.Workshops om demokratisk delaktighet

Under hösten kommer vi att ha tre digitala workshops där vi tillsammans diskuterar demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Vi använder Zoom för våra digitala träffar. Dessa workshops riktar sig specifikt till alla er som är medlemmar i FRG:s 51 medlemsföreningar.

Träff 1 tisdag 19 oktober kl 18-20 Fyra texter om demokratisk delaktighet
Under träffen ges en kort presentation av fyra texter om demokratisk delaktighet för personer med funktionsnedsättning och dessa texter diskuteras:
• Artiklar ur funktionsrättskonventionen
• Respekt för rättigheter – civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen
• Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning
• Funktionsrätt Göteborgs intressepolitiska program

Träff 2 tisdag 2 november kl 18-20 Hinder för demokratisk delaktighet
Under träffen diskuterar vi vilka hinder vi ser för demokratisk delaktighet för våra medlemmar. Bland FRG:s 51 medlemsföreningar finns en oerhört stor mångfald som också innebär skilda livsvillkor och förutsättningar för delaktighet. Här försöker vi samla ihop en mångfald av erfarenheter av hinder för demokratisk delaktighet och dela dessa med varandra.

Träff 3 tisdag 16 november kl 18-20 Politiska krav för att säkerställa demokratisk delaktighet
Under träffen formulerar vi vilka krav som funktionsrättsrörelsen i Göteborg bör ställa för att det offentliga, framför allt Göteborgs Stad, ska säkerställa demokratisk delaktighet för alla personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra. Resultatet kommer att ligga till grund för det fortsatta funktionsrättspolitiska arbetet.
Anmälan via denna länk senast 18 okt: https://tinyurl.com/demokratiworkshops

workshops demokratisk delaktighet (002)


Inbjudan till skolinformationsmöte

Till dig som vill veta mer om stöd i grundskolan och grundsärskolan
Under mötet får du information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra anpassningar och särskilt stöd fungerar i grundskolan och
grundsärskolan.
På informationsmötena får du träffa medarbetare från grundskoleförvaltningen, förskoleförvaltningen och förvaltningen för funktionsstöd. Vi finns här för att ge information och svara på frågor. Du behöver inte föranmäla dig. Mötet är gratis.

Har du har frågor om stöd i grundskolan och grundsärskolan? Du kan skriva din fråga till grundskoleförvaltningen E-post stod.i.skolan@grundskola.goteborg.se

Behöver du språktolk under mötet?
Om du behöver språktolk ska du kontakta rektorn på ditt barns förskola eller skola.

Kontakta oss om du har några frågor eller behöver teckentolk:
Telefon: 031-367 98 08 E-post: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se

 

Datum: Tisdag den 16 november
Plats: Frölunda kulturhus
Tid: Klockan 18:00–20:00

Datum: Onsdag den 17 november
Plats: Medborgarhuset Gamlestaden, Brahegatan 11
Tid: Klockan 18:00–20:00

Datum: Tisdag den 23 november
Plats: Sjumilaskolans aula Friskväderstorget 13
Tid: Klockan 18:00–20:00

Vi kommer att spela in och texta ett digitalt informationsmöte så att du som inte kan delta på ett fysiskt möte kan se det en annan gång.
Länk finns på webbsida: www.goteborg.se/lotsforbarnochvuxna

Inbjudan till skolinformationsmöte 2021


Steg-Ett Ut

En föräldrautbildning på fem tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med Funktionsnedsättning
Start torsdag 7 oktober 2021

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg?
Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när det unge tar steget ut till ett vuxet liv.
Föräldrautbildningen Steg- Ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.
Målgrupp för utbildningen är föräldrar till ungdomar/unga vuxna, 16 – 25 år, med funktionsnedsättning som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.
Utbildningen består av fem tillfällen med fokus på den unges vuxenblivande. Vårens tillfällen är:
• Torsdag 7 oktober
• Torsdag 14 oktober
• Torsdag 21 oktober
• Torsdag 28 oktober
• Torsdag 4 november Minimässa på Dalheimers hus
Obs! Restriktioner gällande Covid-19 kan göra att Minimässan ställs in.
Vi börjar klockan 17:40-20:00. Föreläser gör bland annat representanter från Socialtjänsten, Anhörigstöd, Överförmyndarförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Lärvux och Boende med flera.

Praktisk information
Utbildningen är gratis och äger rum digitalt på Teams. Vi kommer att ta kontakt med er innan föreläsningarna börjar för att se om ni har några frågor och att den digitala uppkopplingen fungerar.
Minimässan kommer vara fysiskt på Dalheimerhus men kan komma att ställas in om restriktioner kring Covid-19 inte tillåter detta.
Anmälan:
Monica Albinsson monica.albinsson@funktionsstod.goteborg.se
Frågor:
Monica Albinsson monica.albinsson@funktionsstod.goteborg.se
telefon 031-365 33 56
Eva Gabrielsson eva.gabrielsson@funktionsstod.goteborg.se
telefon 031-365 36 71
Eivor Gustafsson eivor.gustafsson@funktionsstod.goteborg.se
telefon 031-365 51 49
Önskas språktolk meddela anhörigkonsulent eller lotsarna
Önskas teckentolk ring Camilla Sandell eller Jenny Olofsson
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning
telefon: 031-367 98 08
mail: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se
Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Steg-ett ut!

Inbjudan Steg-Ett Ut HT21


 


Hjälp till att klaga

En enkel guide för att klaga på brister i Göteborgs Stads verksamheter

Hjälp till att klaga_Funktionsrätt Göteborg