RBU Tipsar

På den här sidan tipsar vi om aktiviteter och andra saker som görs av andra än oss, men som nog kan intressera våra medlemmar.SAMTALSGRUPP Att ha ett barnbarn med funktionsnedsättning

Välkommen att delta i en digital samtalsgrupp du som är mor- eller farföräldrar till ett barnbarn med funktionsnedsättning. Du får möjlighet att möta andra i en liknande situation. Vi samtalar och delar tankar, upplevelser och erfarenheter med varandra.

Vi kommer att utgå från boken ”annorlunda barnbarn” av Monica Klasén McGrath och varje tillfälle har ett tema som utgångspunkt. Boken finns att låna hos anhörigstödet i Mölndal eller Härryda.
DATUM: 4 tisdagar med start den 20 april (Teams)

TID: 17.30-19.00

ANMÄLAN: anhoriglots@molndal.se


Inbjudan till prova på dag i Parafriidrott

Till alla mellan- och högstadieelever inom den obligatoriska grundsärskolan och el för de elever som är integrerade i grundskolan (personer med RH/Rörelsenedsättningar, U/Intellektuella funktionsnedsättningar & S/Synnedsättningar vänder vi oss till): i Göteborg, Partille, Mölndal, Härryda, Öckerö, Kungälv och Ale kommun.

Grenar:
Mellanstadiet Flickor/Pojkar
Högstadiet Flickor/Pojkar
60m löpning
100m löpning
400m löpning
Höjdhopp
Längdhopp
Kula
Anmälan skall vara Parasport Göteborg tillhanda senast den 7:e maj 2021.
Anmälan mailas in (fyll i bifogat Word dokument), på följande adress: stina@parasportgbg.se

inbjudan prova på dag i parafriidrott 2021

anmälan skol-dm i Parafriidrott 2021 mstadie

anmälan skol-dm i parafriidrott 2021 hstadie


Hjälp till att klaga

En enkel guide för att klaga på brister i Göteborgs Stads verksamheter

Hjälp till att klaga_Funktionsrätt Göteborg