×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERRBU Tipsar

På den här sidan tipsar vi om aktiviteter och andra saker som görs av andra än oss, men som nog kan intressera våra medlemmar.Inbjudan till höstens temakväll:
Att vara anhörig till någon med en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom

Det uppskattas att det finns drygt 1,3 miljoner anhöriga i Sverige som hjälper eller vårdar en närstående. Rollen som anhörigvårdare är mest vanlig i åldrarna 45-64 år, men förekommer från barndom till sen ålderdom. Under dessa kvällar kommer vi att få lyssna på hur det är att leva som nära anhörig till någon med en funktionsnedsättning eller sjukdom, som syskon, förälder eller partner. En presentation av föreläsarna finns på baksidan. Vi får också besök av Anhörigkonsulter/stödjare på några av orterna som berättar om sitt arbete.

Funktionsrätt VG anordnar 4 temakvällar klockan 17.30 – ca 20.00, vi startar kl. 17.00 med fika.
16 oktober Dalheimers Hus lokal Karl Johan, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. Föreläsare Eva Claesson och Aina Granath.
17 oktober FUB´s lokal, Stamkullevägen 90, Trollhättan. Föreläsare Eva Claesson, Aina Granath och Gunilla Torstensson.
22 oktober Träffpunkt Simonsland lokal Åsikten, Viskastrandsgatan 5, Borås. Föreläsare Aina Granath, Gunilla Torstensson och Agneta Gustafsson. Anordnas tillsammans med Funktionsrätt Borås.
12 november Kulturhuset i Skövde lokal Balder, Trädgårdsgatan 9, 541 30 Skövde. Föreläsare Eva Claesson och Gunilla Torstensson.

Temakvällarna vänder sig till ALLA våra medlemsorganisationer med sina lokala föreningars medlemmar.

Vid anmälan eller frågor kontakta Funktionsrätt VG´s kansli
e-post; ombudsman@funktionsrattvg.se, tel: 033-10 66 44.
Meddela ev allergier och övriga behov till kansliet och använd inga starka dofter!

 

Presentation av föreläsaren:
Aina Granath från Mölndals anhörigförening som pratar om sin resa med sin man som insjuknade i Alzheimers sjukdom. Hon har lång bakgrund inom vården, som sjuksköterska, barnmorska, vårdlärare och Fou-Chef inom primärvården i Göteborg. Hon har ägnat större delen av sitt liv åt att hjälpa och ta hand om andra. Det som gjorde det möjligt var att hon hade en förstående man som inte ifrågasatte hennes engagemang i yrkeslivet.
Det fanns aldrig i deras medvetande att hennes man skulle insjukna och bli helt beroende av henne. 2003 fick han diagnosen demens av Alzheimertyp och han vistades hemma till 2018 då hon tvingades acceptera en plats på ett boende. Han avled där efter ungefär ett och ett halvt år.
Eva Claesson från föreningen IFS (intresseföreningen för schizofreni och andra psykossjukdomar) har arbetat inom skolans värld hela livet, först som lärare, sedan rektor och till sist som verksamhetschef. Hon har varit anhörig i 48 år sedan hennes yngre bror insjuknade i psykisk sjukdom. Som enda syskon till sin sjuka bror har hon tillsammans med sina föräldrar och sin man varit mycket involverade i broderns sjukdom under alla år och det har påverkat både hennes och familjens liv på många sätt.
Gunilla Torstensson som är Mamma, Fru, Vän, Organisationsutvecklare och Samskapare säger att hon inte är någon superhjälte men mamma till två fantastiska barn varav ett har extra utmaningar i livet; bipolär sjukdom, autism, Tourettes syndrom och ADHD. Under sin föreläsning delar hon med sig av ett familjeliv i annorlundaskap.
Agneta Gustafsson Anhörigkonsulent i Borås Stad berättar om sitt arbete och vad de kan hjälpa till med.
Eventuellt tillkommer någon mer föreläsare.


Ansök om bidrag från HSO:s Hjälpfond

HSO:s Hjälpfond vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Fonden ses för tillfället över och detta gäller en engångsutdelning.

Bidrag kan exempelvis sökas till rekreationsresor och läger eller andra hjälpmedel i vardagen. Bidrag kan sökas för ändamål som inte bekostas av stat, landsting eller kommun.

Bidrag beviljas inte till person som har högre inkomst än fyra prisbasbelopp (186 000 för ensamstående). För familj läggs hushållets inkomst samman. För sammanboende adderas ett prisbasbelopp (46 500 kr) för varje person/barn under 18 år ytterligare i hushållet.

Medel kan enligt stadgarna endast beviljas till personer bosatta i Göteborgs kommun. Bidrag ges endast till fysiska personer, ej föreningar.

Övriga upplysningar

Sista ansökningsdag är 31 oktober.

Ansökningsblankett finns på länken: 2019_Ansökningsblankett HSOs Hjälpfond


Anmäl dig till Special Olympics Games 2020 Invitational Games

Här kommer inbjudan till Special Olympics Games 2020 i Åre och Östersund – Vår officiella uttagstävling inför Special Olympics World Winter Games 2021.

Tävlingen arrangeras 31 januari – 5 februari och här kommer Sverigelaget att tas ut och alla moment och tävlingar kommer att testas inför 2021.

 

Viktig information:

  • Anmälan till Special Olympics Games öppnar nu på måndag 16/9 och är öppen till 31 oktober – Du anmäler dig på specialolympics.se
  • Kostnad för att delta:
    • Helpaket= 2000kr/person (Deltagarkit, boende och helpension)
    • Halvpaket= 500kr/person (Deltagarkit + lunch)
  • Krav för att delta: minst 15 år gammal, har en intellektuell funktionsnedsättning och licens (söker man på specialolympics.se)
  • Idrotter som svenskar kan tävla i: innebandy, alpin skidåkning, längdskidor, snöskolöpning och konståkning.
  • Det finns ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller

För frågor om tävlingen kontakta: sogames@parasport.se

All information kommer ligga på www.specialolympics.se

Inbjudan Special Olympics Games 2020


INBJUDAN
Vårdnadshavare till barn med olika funktionsnedsättning har ofta frågor kring skolstarten

Därför anordnar Göteborgs Stad informationsmöten på tre platser under oktober/november 2019.
Syftet är att ge information samt möjlighet att ställa frågor.

 

– Vilka skolformer finns?

– Hur går skolvalet till? Vem beslutar?

– Hur ser skollagen ut gällande extra anpassningar och särskilt stöd i skolan.

– Vem har rätt att bli mottagen i grundsärskolan?

 

Du kan välja att delta vid ett eller flera informationsmöten:
Datum: Måndag 21/10
Lokal: Dalheimers Hus Slottsskogsgatan 12

Datum: Tisdag 22/10
Lokal: Mötesplats Vintergatan Lundby Vintergatan 1

Datum: Måndag 11/11
Lokal: Kortedala Forum Kortedala Torg

 

Information ges av Grundskoleförvaltningen och Förskoleförvaltningen. Alla informationsmöten är från klockan 18- 20. Ingen anmälan behövs.
Verksamheten Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning finns också på plats och berättar vad de kan erbjuda.

 

Önskas språktolk kontakta förskolechef / rektor på den förskola / skola där ditt barn är placerad.
Har du frågor eller behöver teckentolk ring Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning telefon: 031-367 98 08
Eller maila: lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

 

Varmt välkomna
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning


Steg-ett ut

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning i Göteborg?

Då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till för att kunna ge ett så bra stöd som möjligt när det unge tar steget ut till ett vuxet liv.

Föräldrautbildningen Steg- Ett ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella.  Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vad steget ut till ett vuxet liv kan innebära för den unge och för dig som förälder.

Målgrupp för utbildningen är föräldrar till ungdomar/unga vuxna, 16- 25 år, med funktionsnedsättning som är på väg att ta steget ut till ett vuxet liv.

Utbildningen består av fem tillfällen med fokus på den unges vuxenblivande. Första tillfället är 7/11 och sedan 14/11, 21/11, 28/11, 5/12 Vi börjar klockan 17:30-20:00. Föreläsande aktörer är bland annat representanter från Socialtjänsten, Anhörigstöd, Försäkringskassan, Överförmyndarförvaltningen, Arbetsförmedlingen, och Boende.

Praktisk information

Utbildningen är gratis och äger rum på Kaggeleds äldreboende Kaggeledsgatan 36

Kaffe/te och smörgås finns att köpa till självkostnadspris.

Föranmälan krävs och det finns 35- 40 platser. Föreläsarnas PowerPoint bilder finns på

webbsidan Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning www.goteborg.se/lotsforbarn när utbildningen startar. Åhörarkopior kommer att finnas på plats vid varje kurstillfälle.

 

Anmälan sker till någon av Anhörigkonsulenterna:

Monica Albinsson Norra Hisingen 031- 366 82 74
Mail: monica.albinsson@norrahisingen.goteborg.se

Lidia Rodriges Dobke Askim- Frölunda- Högsbo 031- 366 06 91

Mail: lidia.dobke@askimfrolundahogsbo.goteborg.se

 

Önskas språktolk kontakta anhörigkonsulenten i din stadsdel 031-365 00 00

Har du frågor eller behöver teckentolk    ring

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning telefon: 031-367 98 08

Eller maila: lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

 

Vi önskar dig hjärtligt välkommen till Steg-ett ut!


Att flytta hemifrån – för dig med en funktionsnedsättning

Vad innebär en bostad med särskild service och vem får möjlighet till detta stöd? Vilket annat stöd finns möjlighet till i en ordinär bostad? Hur går en behovsbedömning till? Lots för barn och vuxna med en funktionsnedsättning bjuder in till en informationsträff med planeringsledare inom funktionshinderområdet, 1:e socialsekreterare inom myndighetsutövning och anhörigkonsulent.


Tid/datum: tisdag 29 /10 2019
Klockan 17-19

Plats: Första Långgatan 28 A Lokal Chapmans torg

Anmälan/pris:
Begränsat antal platser. Anmäl dig senast den 28/10 till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning 031- 367 98 08

Ingen kostnad

 

 Du som behöver teckenspråkstolk eller språktolk, kontakta oss senast en vecka innan. lotsforbarnochvuxna@socialresurs.goteborg.se

 


STALLYCKANS GÅRDSFÖRENING BJUDER IN TILL

LOVAKTIVITET FÖR DIG MED FYSISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Prova på ridning, klappa kaniner, mata getter, grilla korv, pyssla och mys.

 

28/10, 29/10 och 1/11 kl 13-19. Du kan komma en dag eller alla dagar.
Pris medlem: 50 kr per person och dag
Pris icke medlem: 100 kr per person och dag, inkl medlemskap i föreningen.

 

Vi kommer ha Margareta Håkanson som är leg. sjukgymnast och ridterapeut på plats. Gården är tillgänglighetsanpassad och vi har lyft för att ta sig upp på hästryggen.

Anmäl genom att maila till: jeanette@stallyckan-mark.se

 

Inbjudan som PDF.stallyckans gårdsförening bjuder in till


Paraidrottsskolan hösten 2019

Har ditt barn en funktionsnedsättning och vill ditt barn prova på olika paraidrotter? Under hösten 2019 har ni möjlighet att kostnadsfritt Prova på olika idrotter under 10 tillfällen.

 

KLICKA HÄR här och för att se hösten 2019s datum och ett nästan helt aktivitetsfyllt ParaIdrottsskolaschema.


En film från Riksgymnasiet om alternativ kommunikation

En informationsfilm om hur Riksgymnasiet i Göteborg anpassar studierna för elever som använder AKK.

AKK på Riksgymnasiet Göteborg

En informationsfilm om hur Riksgymnasiet i Göteborg anpassar studierna för elever som använder AKK.

Publicerat av Riksgymnasiet Göteborg Måndag 19 december 2016