Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst har ny hemsida

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) Väst är ett av sex kunskaps- och kompetenscentrum i Sverige som arbetar kring sällsynta diagnoser/hälsotillstånd. CSD Väst finns i Västra sjukvårdsregionen vilket innefattar Västra Götalandsregionen och norra Region Halland. Till CSD kan både vårdgivare, personer med sällsynta hälsotillstånd och deras närstående liksom andra aktörer vända sig bl.a. för att få vägledning, information om diagnoser, experter och patientnätverk.

 

CSD Väst har precis lanserat sin nya webbplats där ni kan läsa mer om oss och vad vi arbetar med.

 

Länk till CSD Västs nya webbplats:

Centrum för sällsynta diagnoser Väst – Sahlgrenska Universitetssjukhuset

 

Länk till CSD i samverkan, den nationella sidan med bl.a. kontaktuppgifter till samtliga CSD i landet:

csdsamverkan – csdsamverkan