Välkommen på informationsträff med Individstöd!

Funktionsrätt Göteborgs Individstöd kommer till FUB-huset den 9 november klockan 18.00.

Funktionsrätt Göteborgs Individstöd erbjuder stöd och rådgivning i frågor som rör funktionshinder.

Individstöd kan ge stöd i myndighetskontakter.

Individstöd kan också hjälpa till att skriva anmälningar, ansökningar och överklaganden.

Exempel på vanliga ärenden:

  • Frågor om skola, god man och förvaltare.
  • Ansökan eller överklagande av sjukpenning eller sjukersättning.
  • Ansökan eller överklagande av merkostnadsersättning eller aktivitetsersättning.
  • Ansökan om stödinsatser inom LSS och SoL, till exempel boendestöd, hemtjänst, ledsagning och LSS-boende.