Kurs TAKK och Bildkommunikation

För dig som möter vuxna med behov av TAKK och Bildkommunikation.
En kurs för dig som vill lära dig grunderna i användning av AKK eller har använt tecken och bildkommunikation tidigare och vill lära dig mer om hur stödet kan anpassas till personens
kommunikationsnivå. Under träffarna tar vi upp frågor som ni deltagare har med er och varvar samtal och praktiskt arbete.

26/10 Grunderna i Tecken som AKK
2/11 Tecken som AKK i olika miljöer
9/11 Tecken som AKK tillsammans med bildstöd
16/11 Tillverka teckenbilder utifrån aktuellt behov

När: Fyra onsdagar med start 26/10 kl 17-20

Var: FUB-huset, Lillatorpsgatan 10

Anmälan: senast 3/10 till pauline.wesslen@sv.se, tel 0736-438663. Minst 10 deltagare för att kursen ska startas.

Avgift: 1300 kr, medlem i FUB Göteborg 1000 kr

Kursledare: Luz Solano, masterexamen specialpedagogik/Dramapedagog och Christina Simonsson, verksamhetsledare FUB Göteborg.

TAKK o Bild 2022-09-20