Inbjudan till skolinformationsmöte

Till dig som vill veta mer om stöd i skolan

Under mötet får du information om vilka skolformer som finns för ditt barn, hur skolplaceringarna fungerar till skolformerna, hur extra stöd fungerar i skolan.
På informationsmötena får du träffa medarbetare från Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen och Förvaltningen för Funktionsstöd. Vi finns här för att ge information och svara på frågor. Du behöver inte föranmäla dig. Mötet är gratis.

Datum: Tisdag 22 November 18:00-19:30
Plats : Digitalt- länk här

Datum: Onsdagen 16 November 18:00-19:30
Plats : Frölunda kulturhus

Har du har frågor om stöd i grundskolan och grundsärskolan? Du kan skriva din fråga till Grundskoleförvaltningen E-post: stod.i.skolan@grundskola.goteborg.se

Behöver du språktolk under mötet? Om du behöver språktolk ska du kontakta rektorn på ditt barns förskola.

Har du frågor om lots för barn och vuxna eller behöver teckentolk: Telefon: 031-367 98 08 E-post: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se

Lokala informationsmöten för er som bor på Hisingen och Nordost kommer att ordnas separat. Kontakta din förskolerektor för mer information

inbjudan skolmöte 2022