Inbjudan till Steg ett ut hösten 2022 samt våren 2023

En föräldrautbildning på fyra tillfällen om vägen till vuxenlivet för unga med funktionsnedsättning, riktar sig till dig med en ung vuxen mellan 16-25 år.

Tid/datum: Höstens utbildning är på Dalheimers Hus med start torsdag 6 oktober.

Är du förälder till en ung person med funktionsnedsättning då vet du med största säkerhet att det är mycket man behöver känna till när den unge tar steget ut i vuxenlivet. Föräldrautbildningen Steg-Ett Ut har tagits fram i samverkan mellan föräldrar och professionella. Utbildningen ger dig en grundläggande kunskap om vägen ut i vuxenlivet, vad det kan innebära för den unge vuxne och dig som förälder.

 

Målgrupp:

Föräldrar till ungdomar/unga vuxna i åldern 16-25 år, med funktionsnedsättning.

Utbildningstillfällen:

Höstterminen på Dalheimers Hus Digitalt via Teams våren 2023

Torsdag 6 oktober                              Tisdag 7 mars   

Torsdag 13 oktober                            Tisdag 14 mars

Torsdag 20 oktober                            Tisdag 21 mars

Torsdag 27 oktober                            Tisdag 28 mars

 

 

Minimässa: Torsdag 3 november klockan 17,30–20,00 i Dalheimers Hus, Dalheimerssalen. På minimässan kommer NPF-konsulent Andreas Svensson från Ågrenska att hålla en föreläsning kl 17,30–18,30 ”En fungerande vardag med NPF

På minimässan deltar flera av våra föreläsare samt andra aktörer såsom färdtjänst, och föreningslivet.

 

 

Anmälan höstens utbildning:

E-post: anhorig.under.65@funktionsstod.goteborg.se

Kontaktperson och anmälan Monica Albinsson, telefon 031-365 33 56

 

Anmälan till vårens digitala utbildning:

Tidigast 9 januari 2023. Information hur du anmäler dig går att hitta på hemsidorna: Anhörigstöd nära dig – Göteborgs Stad (goteborg.se) eller Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning – Göteborgs Stad (goteborg.se)

 

Önskas språktolk eller teckentolk meddela anhörigkonsulent.

 

Kostnad: Utbildningen är gratis.

Arrangör: Anhörigstöd under 65 år i samarbete med Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning, Förvaltningen för funktionsstöd, Göteborgs stad

Kontaktuppgifter till Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning E-post: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se

Telefon 031-367 98 08

 

Välkomna!