LaSSe Brukarstödcenter finns nu i Vänersborg och Borås

Sedan 2016 finns LaSSe på plats i Vänersborg för att regelbundet kunna ta emot besökare på annan ort än Göteborg. 2019 startade vi också upp rådgivning i Borås, på träffpunkt Simonsland.

Datum Vänersborg: 24 maj, 14 juni

Datum i Borås: 29 april, 20 maj

Plats: N:a Järnvägsgatan 2 D i Vänersborg respektive Viskastrandsgatan 5 i Borås.

Besök i Vänersborg och Borås bokas på tlf. 031 – 84 18 50.

Lasse Brukarstödcenter