FUNKTIONSRÄTT MÖLNDAL

Vi söker efter en medlem som kan representera RBU i Funktionsrätt Mölndal. Mötena sker i funktionhinder-föreningarnas lokal på Berghemsgatan 6 i Krokslätt. Mötestiden är 18,00 till senast 21,00.
Nästa möte är inplanerat till i september.

Har du tid att dela med dig av så hör av dig till Annelie på RBU:s kansli, 031-338 99 50 eller e-post goteborg@rbu.se