×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERDelsjövägen stängs av 25 februari

Publicerad: 05-feb-2019

25 februari 2019 startar arbeten på Delsjövägen

Sträckan mellan Sankt Sigfrids Plan och infarten till FUB-huset stängs delvis av för motorfordonstrafik.
Delsjövägen kommer att vara avstängd för motorfordonstrafik mellan Skårsgatan och Storagårdsgatan från 25 februari till hösten 2019. Gång och cykel kommer fram som vanligt. Trafiken i området under avstängningen

Trafiksituationen kommer att bli besvärligt under avstängningen. Eftersom restiden på sträckan kommer att öka betydligt på grund av avstängningen kommer många att välja andra vägar.

Skårsgatan kommer att få en enkelriktad utfart mot Delsjövägen.
Det kommer inte vara möjligt att svänga från Delsjövägen till Skårsgatan.
Vi kommer inte att skylta från leden mot Skårsgatan.
Kärralundsgatan kommer att få betydligt mer trafik under avstängningstiden. Vi kommer att förstärka skyltningen vid cirkulationen Kärralundsgatan/Danska vägen samt vid Lundenskolans övergångsställen.
Danska vägen och Redbergsplatsen kommer att få en betydligt ökad trafik, men de är relativt bra dimensionerade redan idag.
Bögatan är mycket trång och är olämplig för ökad trafik.

 

Läs mer här: Avstängning på Delsjövägen från 25 februari

och här: www.goteborg.se/delsjovagen