×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERIntervjupersoner sökes om tillgänglighet till habilitering

Publicerad: 11-sep-2018

Vi fick följande brev till kansliet:

 

Hej!

 

Jag skriver till er i Brukarrådet med information kring habiliteringens arbete med att öka tillgängligheten för patienter. Det är viktigt att patienterna får tid hos behandlaren när man behöver det. Ibland är det väntetider till våra besök. I analyser kring hur vi kan förbättra tillgängligheten har vi sett att Habiliteringen hade upp till 10% uteblivna besök en viss månad. Vissa månader kan det vara ännu fler uteblivna besök.

I hela Västra Götalandsregionen var det 150 000 uteblivna besök år 2016. För att öka tillgängligheten vill vi arbeta med att minska antalet uteblivna besök.  Nu har Habiliteringen tagit hjälp av ett studentprojekt inom ramen för Healthcare inc. för att få hjälp att tänka ut bra lösningar.

Fem studenter ingår i gruppen. Inom ramen för kursen Development Work with Project Management kommer de i projektform att fokusera på vårt problem. Kursen har ett tvärprofessionellt arbetssätt och studenter på kursen har bakgrund inom juridik, design, ingenjörsvetenskap, biomedicin, ekonomi och hälso- och sjukvård. En del av studenterna är internationella utbytesstudenter. Under 6 veckor kommer studenterna att djupdyka i problemet, göra intervjuer, kartlägga och försöka hitta lösningar på problemen.

 

Studenterna önskar intervjua patienter för att försöka förstå bakgrunden till uteblivna besök. På så sätt kan de få idéer till innovationer.

Kan någon av er eller någon av era medlemmar tänka sig att bli intervjuade?

Deltagandet är frivilligt. Intervjuerna kommer att ligga till grund för innovationsarbetet. Om citat eller referat ur  intervjuerna presenteras kommer innehållet att anonymiseras. Projektet pågår under en mycket kort tid. Önskvärt vore att genomföra intervjuer redan denna veckan.

Det går bra att genomföra intervjuer per telefon.

 

Om ni har någon som kan ställa upp vore jag tacksam om ni mailar eller ringer mig så att jag kan ringa upp och ta kontaktuppgifter till den som kan ställa upp.

072-459 02 82 | marika.jonsson@vgregion.se

 

Här är lite mer information om projektet:

 

Samarbete kring uteblivna besök och sena återbud

Fem studenter projekt från Healthcare Inc. tar sig an problemet kring uteblivna besök och sena återbud i samarbete med habiliteringen.

Uteblivna besök är ett bekymmer i hela Västra Götalandsregionen. För att minska antalet behöver vi tänka utanför boxen. Därför skickades en fråga till Healthcare Inc. via Innovationsplattformen i VGR. Healthcare inc. är en av fyra plattformar under Sahlgrenska School of Innovation an Entrepreneurship och är ett samarbete med VGR.

Frågan

Vad kan göras för att minska antal uteblivna och sent avbokade besök?

Vår fråga blev utvald till höstens tvärprofessionella studentprojekt! Projektet pågår från 3 september till 6 oktober. Utifrån statistik på antal uteblivna besök har Habilitering Göteborg och Habilitering Hisingen barn och ungdom blivit utvalda som de två mottagningar som studentprojektet besöker.

Projektet

Fem studenter ingår i gruppen. Inom ramen för kursen Development Work with Project Management kommer de i projektform att fokusera på vårt problem. Kursen har ett tvärprofessionellt arbetssätt och studenter på kursen har bakgrund inom juridik, design, ingenjörvetenskap, biomedicin, ekonomi och hälso- och sjukvård. En del av studenterna är internationella utbytesstudenter. Under 6 veckor kommer studenterna att djupdyka i problemet, göra intervjuer, kartlägga och försöka hitta lösningar på problemen. Det mesta av arbetet gör de på universitetet men de kommer att besöka mottagningarna också.

Hela vår frågeställning till Healthcare Inc.:

At Habilitation & Health, many patients miss their appointments or cancel last minute, this entails costs and longer waiting times.

How can we reduce late cancellations and missed appointments? Clues about why patients are missing and cancelling have been collected via the NYSAM surveys, but not all causes of why so many fail to make the appointment or cancel with short notice nor how the department should act to address the problem. The goal is that everyone will attend their booked time, alternatively that no appointments will be canceled with short notice.

Resultatet kommer att presenteras på slutet av kursen.

 

Länk till artikel om uteblivna besök

https://vgrfokus.se/2017/11/uteblivna-vardbesok-kostar-400-miljoner-kronor/

 

Med vänlig hälsning

 

Marika Jonsson
Utvecklingsledare, Habiliteringen Kansli
Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen
072-459 02 82 | marika.jonsson@vgregion.se
Ekelundsgatan 8, 411 18 Göteborg | www.vgregion.se/hoh