×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERDina erfarenheter av att lämna klagomål – enkät

Publicerad: 22-aug-2018

2017 registrerade varje stadsdel i Göteborg i snitt 164 synpunkter. Det är mindre än 0,003 synpunkter per invånare!* Utan göteborgarnas klagomål blir det svårt för organisationer som Funktionsrätt Göteborg och RBU att bevisa problem och driva på förändring.

Funktionsrätt Göteborgs projekt Tyck till undersöker hur Göteborgs Stad tar hand om synpunkter. Under våren intervjuades politiker och tjänstemän. Nu behövs invånare, brukare och anhörigas egna erfarenheter av hur staden hanterar synpunkter och klagomål.

Klagomål kan gälla allt som staden ansvarar för. ”Att lämna ett klagomål” kan vara alltifrån att i förbifarten berätta vad man tycker för personalen, till att skicka en lång skrivelse till chefen.

Genom att svara på fem frågor kan du dela med dig av dina erfarenheter av att vara missnöjd och lämna klagomål till Göteborgs Stad. Läs mer på Tyck tills hemsida

 

Delta i frågelistan genom att klicka här!

 

(*Inkluderas fackförvaltningar blir snittet uppskattningsvis 0,05 synpunkter per person.)