×

Vad vill du söka på?

skriv sökord och tryck ENTERHar ni också problem med skolskjuts?

Publicerad: 17-maj-2018

Kanske har du erfarenhet.

Föreningen har fått ett mail där skrivaren beskriver ett problem om skolskjuts när barnet bor växelvis hos föräldrarna i olika kommuner.
Har du någon erfarenhet, hör av dig till kansliet goteborg@rbu.se så förmedlar vi kontakt.

 

“Mitt barn har flerfunktionshinder i form av epilepsi, grav-generell språkstörning samt autismliknande tillstånd. Frågan gäller skolskjuts när den ena föräldern vid gemensam vårdnad flyttar till en annan kommun.
Barnet är skriven i Partille hos sin mor och går i skolan i Göteborg. Jag flyttar till sommaren in till Göteborg från Partille. Barnet bor vecka/vecka hos oss. Jag hörde nyligen att Partille inte godkänner skolskjuts från adress i annan kommun. Mig veterligen är det baserat på domslut som hänvisar till att det skulle innebära merkostnad för kommunen vilket inte var intentionen med lagen. Eftersom jag flyttar till Göteborg och därmed minskar körsträckan med dryg 20 km/dag de veckor barnet är hos mig så blir det ju billigare för Partille.”