Till den 2 juli 2016 har RBU Göteborg med omnejd hyrt en buss med lift för att åka till Halmstad Äventyrsland och vi hoppas att ni följer med.
En glad sommar önskar vi till alla! Här är kansliets öppettider under sommarn:
Datum: lör, 2016-11-19 - sön, 2016-11-20 Tid: 19 - 20 november Plats: Borås
RBU Göteborg med omnejd är med i ett projekt kallat "Rättvisat-mitt digitala kommunikationspass" och behöver din hjälp. Svar behövs senast den 8 april 2016.
är ett projekt där RBU Göteborg med omnejd är medsökande. I syfte att få stöd i arbetet av kunniga, kompetenta och erfarna personer skall en referensgrupp bildas.
Hur är det med kunskapen hos RBU:s medlemmar? RBU Göteborg med omnejd är medlem i HSO Göteborg som behöver din hjälp. En av HSO:s viktigaste uppgifter är att bedriva påverkansarbete i frågor som rör funktionshinder.
Det är viktigt vilken akutvård som personer med Duchennes muskeldystrofi får. SMDF har tagit fram ett Akutkort som alla som har Duchennes kan beställa och ha i plånboken, i ryggsäcken, i bilen, i båten, på rullstolen eller där det är relevant.
Bräcke Diakoni har gjort en film om Projekt Puzzlet, där RBU finns med som medsökande.
RBU har inlett ett samarbete med IFK Göteborg/samspelet kring RBU:s sportår 2013.

Sidor

goteborg@rbu.se