Bräcke diakoni har mött människor med olika funktionsnedsättningar, och deras familjer, i över ett halvt sekel. Många har efterfrågat personlig assistans från oss – och nu äntligen drar vi igång i Göteborg. Som alltid utan vinstsyfte.
AnnMarie & Sven-Åke Sjöholms stiftelse till förmån för funktionshindrade barn och ungdomar.
Önskar RBU Göteborg med omnejd!
Vi vill integrera personer med funktionsnedsättning i idrottsvärlden Göteborg United Volleybollklubb arbetar med ett projekt att integrera personer med funktionsnedsättning i allmänidrotten som är finansierat av Allmänna Arvsfonden.
är ett projekt där RBU Göteborg med omnejd är medsökande. I syfte att få stöd i arbetet av kunniga, kompetenta och erfarna personer skall en referensgrupp bildas.
Hur är det med kunskapen hos RBU:s medlemmar? RBU Göteborg med omnejd är medlem i HSO Göteborg som behöver din hjälp. En av HSO:s viktigaste uppgifter är att bedriva påverkansarbete i frågor som rör funktionshinder.
Det är viktigt vilken akutvård som personer med Duchennes muskeldystrofi får. SMDF har tagit fram ett Akutkort som alla som har Duchennes kan beställa och ha i plånboken, i ryggsäcken, i bilen, i båten, på rullstolen eller där det är relevant.
RBU har inlett ett samarbete med IFK Göteborg/samspelet kring RBU:s sportår 2013.
Tillsammans med RBU-föreningar och idrottslag slår Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, ett slag för att ett aktivt liv är lönsamt, både för individen och samhället och att alla har rätt att delta på sina villkor.

Sidor

goteborg@rbu.se