Lördagen den 3 december 2016 är det Internationella Funktionshinderdagen. Klockan 13.00 startar det 22 manifestationer i Sverige med temat Assistans är frihet! Rädda LSS! I Göteborg samlas vi på Olof Palmes Plats för att genomföra vår manifestation
Fredag den 2 december 2016 arrangerar funktionshinderrörelsen i Göteborg en konferens för att uppmärksamma Internationella funktionshinderdagen.
18-20 november 2016 I den fantastiska multisportarenan Prioritet Serneke Arena Alltid helgen före första advent! Sveriges största bredd & rekryteringstävling i parasport för barn och ungdomar från 7 år och uppåt
Datum: lör, 2016-11-19 - sön, 2016-11-20 Tid: 19 - 20 november Plats: Borås
är ett projekt där RBU Göteborg med omnejd är medsökande. I syfte att få stöd i arbetet av kunniga, kompetenta och erfarna personer skall en referensgrupp bildas.
Hur är det med kunskapen hos RBU:s medlemmar? RBU Göteborg med omnejd är medlem i HSO Göteborg som behöver din hjälp. En av HSO:s viktigaste uppgifter är att bedriva påverkansarbete i frågor som rör funktionshinder.
Det är viktigt vilken akutvård som personer med Duchennes muskeldystrofi får. SMDF har tagit fram ett Akutkort som alla som har Duchennes kan beställa och ha i plånboken, i ryggsäcken, i bilen, i båten, på rullstolen eller där det är relevant.
Bräcke Diakoni har gjort en film om Projekt Puzzlet, där RBU finns med som medsökande.
Tillsammans med RBU-föreningar och idrottslag slår Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, ett slag för att ett aktivt liv är lönsamt, både för individen och samhället och att alla har rätt att delta på sina villkor.

Sidor

goteborg@rbu.se