Jämlikt stadgarna § 7, i vilken bjuder att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet, kallas härmed till årsmöte onsdagen den 29 mars 2017 klockan 18.00 på Lillatorpsgatan 10 (våning 2) i Göteborg.
RBU har av HSO (Handikappföreningarnas Samarbetsorgan) blivit ombedd att nominera till stadsdelarna lokala funktionshinderråd.
AnnMarie & Sven-Åke Sjöholms stiftelse till förmån för funktionshindrade barn och ungdomar.
Vi vill integrera personer med funktionsnedsättning i idrottsvärlden Göteborg United Volleybollklubb arbetar med ett projekt att integrera personer med funktionsnedsättning i allmänidrotten som är finansierat av Allmänna Arvsfonden.
är ett projekt där RBU Göteborg med omnejd är medsökande. I syfte att få stöd i arbetet av kunniga, kompetenta och erfarna personer skall en referensgrupp bildas.
Hur är det med kunskapen hos RBU:s medlemmar? RBU Göteborg med omnejd är medlem i HSO Göteborg som behöver din hjälp. En av HSO:s viktigaste uppgifter är att bedriva påverkansarbete i frågor som rör funktionshinder.
Det är viktigt vilken akutvård som personer med Duchennes muskeldystrofi får. SMDF har tagit fram ett Akutkort som alla som har Duchennes kan beställa och ha i plånboken, i ryggsäcken, i bilen, i båten, på rullstolen eller där det är relevant.
RBU har inlett ett samarbete med IFK Göteborg/samspelet kring RBU:s sportår 2013.
Tillsammans med RBU-föreningar och idrottslag slår Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, ett slag för att ett aktivt liv är lönsamt, både för individen och samhället och att alla har rätt att delta på sina villkor.

Sidor

goteborg@rbu.se