Jämlikt stadgarna § 7, i vilken bjuder att kallelse till ordinarie årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet, kallas härmed till årsmöte torsdagen den 26 mars 2015 klockan 19,00 på Lillatorpsgatan 10 i Göteborg.
Se här Projekt Puzzlets nya film som ger tre goda exempel på att man genom Puzzlet kan göra arbetsförlagd praktik utifrån sin egen förmåga.
Uteserveringar hör sommaren till. De flesta har inga problem alls att föreställa sig själv lapandes sol med en svalkande dricka av valfri sort inom räckhåll.
RBU Göteborg med omnejd och Riksförbundet har ihop med flera andra har skrivit på GT:s debattsida om idrott, hjälpmedel och hälsa. Det är hög tid att ge fler tillgång till idrott och annan fysisk aktivitet.
RBU har inlett ett samarbete med IFK Göteborg/samspelet kring RBU:s sportår 2013.
Tillsammans med RBU-föreningar och idrottslag slår Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, ett slag för att ett aktivt liv är lönsamt, både för individen och samhället och att alla har rätt att delta på sina villkor.

goteborg@rbu.se