Den 8 oktober 2014 klockan 18,30 – 21,00 kommer Karin Boskovic till Lillatorpsgatan 10 och pratar om hur om hur man får in barnens perspektiv i assistansen.
Den 8 oktober 2014 kl 17.30 välkomnar vi nya medlemmar i föreningen. Vi berättar om RBU och vad vi har att erbjuda. Du får träffa kontaktpersoner samt någon/några från styrelsen och naturligtvis nytillkomna medlemmar.
Uteserveringar hör sommaren till. De flesta har inga problem alls att föreställa sig själv lapandes sol med en svalkande dricka av valfri sort inom räckhåll.
RBU Göteborg med omnejd och Riksförbundet har ihop med flera andra har skrivit på GT:s debattsida om idrott, hjälpmedel och hälsa. Det är hög tid att ge fler tillgång till idrott och annan fysisk aktivitet.
Tillsammans med RBU-föreningar och idrottslag slår Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar, RBU, ett slag för att ett aktivt liv är lönsamt, både för individen och samhället och att alla har rätt att delta på sina villkor.
RBU har inlett ett samarbete med IFK Göteborg/samspelet kring RBU:s sportår 2013.

goteborg@rbu.se